Sprawozdanie z maja 1973 r. z działalności Sekcji Piłki Nożnej MKS Zagłębie Lubin za lata 1970-1973

Sprawozdanie zostało podzielone na dwa okresy sprawozdawcze. Pierwszy dotyczy czasu od września 1970 do lipca 1972 roku oraz drugi okres od lipca 1972 do maja 1973 roku. Ów podział uwzględnia przejęcie opieki nad Sekcją Piłki Nożnej przez Zakłady Górnicze Lubin, który nastąpił w lipcu 1972 roku.

s. 1

W lipcu 1972 r. skład Sekcji wyglądał następująco:

Kierownik Sekcji: mgr Jan Bargenda (zastąpiony przez mgr inż. Krzysztofa Porzyckiego)

Zastępca: Michał Kujawiakowski

Sekretarz: Bogusław Florkowski (zastąpiony przez Janusza Bagiena)

Członkowie: mgr inż. Krzysztof Porzycki (późniejszy kierownik sekcji), Tadeusz Rogus, Jan Pawlak, Zdzisław Adamowicz (zastąpiony Stanisławem Świechem), Ryszard Pempkowski, Stanisław Pisarski, Wincenty Małek, Edward Czapiga (zastąpiony Stanisławem Kotylakiem).

Opiekunami z ramienia Zarządu Klubu byli mgr inż. Jan Sadecki i mgr inż. Zenon Słowiński.

s. 2

W lutym 1973 roku trenerem pierwszej drużyny został Eustachy Poticha, a rezerwy prowadził Henryk Markowski.

1 maja 1973 roku wybudowano zaplecze magazynowo-gospodarcze, które miało 165 m2 powierzchni i posiadało: 3 szatnie, 2 łaźnie z ciepłą wodą, magazyn sprzętu, pokój lekarski, pokój sędziowski, urządzenia sanitarne oraz sekretariat sekcji.

Sekcja postawiła również mocno na pracę z młodzieżą. Zorganizowano rozgrywki Ligi Międzyszkolnej oraz przygotowano plan rozwoju sekcji na lata 1973-1976.

s.3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *