Sprawozdanie z maja 1973 r. z działalności Sekcji Piłki Nożnej MKS Zagłębie Lubin za lata 1970-1973

Sprawozdanie zostało podzielone na dwa okresy sprawozdawcze. Pierwszy dotyczy czasu od września 1970 do lipca 1972…