Alfred Wołczyński 23.07.1929 – 21.08.2008

Mgr. inż. Alfred Wołczyński, urodził się 23 lipca 1929 r. w Staszowie (woj. kieleckie). Studiował w…