18 stycznia 1960 r. odbyło się walne zebranie KS Zawisza Lubin

18 stycznia 1960 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS Zawisza Lubin. Sprawozdanie z rocznej działalności wygłosił wiceprezes, Stanisław Cebula. Powzięto uchwały, zmierzające do poprawy działalności KS Zawisza, dokonano wyboru władz. Funkcję prezesa powierzono Ryszardowi Zielnicy, na wiceprezesów powołano Zenona Firlicińskiego i Stanisława Cebulę. W skład nowego zarządu weszli: Aleksander Sztorc, Jeziorowski, Bodziony, Kozłowski, Kasprzyk, Jan Sztorc, Balkowski, Lech, Paszkiewicz. Nowo wybrany zarząd przystąpił do opracowania statutu celem uzyskania osobowości prawnej. W 1960 roku klub zamierzał w oparciu o DEFiL i inne zakłady powiększyć swoją działalność o nowe sekcje: szachową, tenisa stołowego, kolarską i gier małych.

Wiadomości Legnickie z 5-10 lutego 1960

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *