Powstanie OMTUR Zawiszy Lubin

Wniosek o zatwierdzenie KS OMTUR Zawiszy Lubin

1 marca 1946 roku odbyło się walne zebranie organizacyjne, na którym powstał KS OMTUR Zawisza Lubin.

W skład Zarządu weszli: J. Nowicki jako przewodniczący, Czupiński – wiceprzewodniczący, L. Krasucki – sekretarz, Mastalski – skarbnik oraz Wieczorek i Czyżewski jako członkowie Zarządu.

Na dokumencie widzimy własnoręczne podpisy Nowickiego i Krasuckiego, którzy 2 marca prosili Pełnomocnika Rządu RP o zatwierdzenie klubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *