Proporczyk z memoriału marszałka K. Rokossowskiego sierpień 1983 roku

Dziękuję Panu Marcinowi Makuchowi za zdjęcie. Proporczyk ze zbiorów Pana Andrzeja Jeśmanowicza.

Memoriał Marszałka K. Rokossowskiego w dniach 1-3 sierpnia 1983

W dniu 1 sierpnia 1983 roku rozpoczął się pierwszy międzynarodowy turniej piłkarski zwany Memoriałem Marszałka K.…