Zbigniew Janiszewski

Zbigniew Janiszewski urodził się 30 stycznia 1943 w Trembowli. W Lubinie zamieszkał w 1949 roku. W…