#Wykopalisko – Reprezentacja Polski w Lubinie po raz pierwszy (1987 rok)

Dokładnie 34 lata temu – Lubin – Polska vs NRD (i Adam Zejer w kadrze!)